גן ישראל חדרה | המנון השבת קעמפ - תשפ"ב • קשורים לראש *** מילות השיר: 1. בהתרגשות, אני צועד, ולבי צוהל, מצפה, לשבת, מיוחדת במינה. הקולות והמראות, חיילים בכל פינה, עוצמה של גן ישראל, מלהיבה. כרזה גדולה, מאירה, מודיעה בקול: "חיילים קשורים לראש", זו מטרת הדור. מבולבל, מחפש, מי שיבאר, למה לי בכלל להתקשר? 2. בא לכאן, חייל יקר, אמשול לך משל, התבונן בעצמך, איך הגוף מופעל, רבים האיברים, תפקידם ממלאים, המנוע הוא הראש, על פיו פועלים. לא יוכלו להתנתק, רגל יד ולב, להתחבר לראש צריכים, כדי לחיות היטב, נותן ההוראות, מפעיל את הכוחות, בתמידות שולט, מניע כל העת. 3. איי איי הכל זה רק דוגמא, שים לב לעוצמה, לכל יהודי, יש נפש מאירה. חלק אלוקה, למטה נשלחה, להכין עולם לגאולה. איי איי כדי להצליח, יש להשגיח, שאני נשאר קשור, לעד – עם קוני. לכן הנשמות, לראש מתקשרות – מקבלים ממנו הכוחות. 4. הראש זה הרבי, נשיא הדור עכשיו, אנו האיברים – שמתקשרים אליו. הוא נותן הכח, ללחום ללא מנוח, נגד כל קושי – נפעל בגבורה. בגן ישראל, בחדרה, רוצים להתקשר, להיות מחוברים, עם הרבי עוד יותר. מבצעים ההוראות, ממלאים אחר פקודות, ומקרבים הגאולה - הנה משיח בא!!