כל הלינקים:

חדרה: קעמפ פסח ראשון נחתם בהצלחה (חב"ד אינפו)

לראשונה בחדרה: 'קעמפסח' לילדי אנ"ש בעיר • גלריית סיכום (חב"ד און ליין - COL)


***


בתקופת בין הזמנים של חודש ניסן תשע"ט התקיימה במסגרת גן ישראל 'קעמפסח' שנערך אף הוא בשטח התלמוד תורה למשך כשבוע ימים שלפני חג הפסח יחד עם המדריכים.