גן ישראל חדרה הינו ארגון שהוקם בשנת תשע"ח בהמשך לתקנתו של הרבי מליובאוויטש שכל קייטנה/מחנה קיץ יקרא בשם 'גן ישראל', על שמו של הבעש"ט ששמו 'ישראל' שלאורו ועל פי דרכו הולך המחנה. מחנה הקיץ פועל בתקופת בין הזמנים של חודש מנחם אב.
מטרת המחנה היא שהילדים ימשיכו ללמוד תורה גם בתקופת החופש - "בין הזמנים" ויקבלו ידע ותכן חסידי, כל זאת נעשה בשילוב טיולים ופעילויות הגדושות בתוכן חסידי.

הדיי קעמפ פועל בחסות ובשיתוף בית חב"ד בחדרה בניהולם של הרב קלונימוס קופצ'יק, הרב יוחנן בוטמן והרב יוסי וקסלשטיין.
והוא מתקיים בתלמוד תורה חב"ד בשיתוף פעולה של מנהל הת"ת הרב מנחם מענדל סטזגובסקי.

פעילות הקעמפ ממשיכה כל השנה ודואגת להמשך הקשר עם החיילים, פעילות זו כוללת: 'קעמפסח' - דיי קעמפ לזמן חופשת פסח, 'שבת קעמפ', הוצאת עלונים ובנוסף המפקדים (המדריכים) מתודרכים להתקשר לחיילים (לילדים) לפני יום הולדתם או אפילו לשיחת רעים.